Претрага за:

Program održavanja stambenih objekata

Moj Grad 021 DOO u sklopu svojih poslovnih aktivnosti vrši usluge:

– tekućeg (redovnog) održavanja stambenih objekata
– dežurna služba (hitne intervencije)
– investiciono održavanje zajedničkih delova zgrada

Naša prednost je što smo Vam na raspolaganju 24 časa, 365 dana u godini.
U našem timu su iskusni majstori koji su osposobljeni da u najkraćem vremenu, brzo, efikasno i stručno, reše vaše probleme.
Osim toga, naš Call centar 021/2-361-699, Vam je dostupan 24 časa svakog dana u godini, a dežurna služba će u slučaju kvarova i oštećenja bez odlaganja izvršiti hitne intervencije kako bi se sprečilo nastajanje većih šteta.
Naša misija je da u prijateljskom i partnerskom odnosu negujemo i poboljšamo kvalitet u vašim domovima.

Moj Grad 021 DOO u svojoj organizacionoj strukturi sadrži sledeće službe:
– služba za primanje, selekciju i prosleđivanje poziva
– dežurna služba – hitne intervencije 24 časa
– služba za održavanje vodovoda, kanalizacije, centralno i gasno grejanje
– služba za održavanje elektroinstalacija i hidrouređaja
– služba za održavanje liftova
– služba za održavanje higijene

Tekuće (redovno) održavanje stambenih objekata

Tekuće (redovno) održavanje stambenih objekata podrazumeva redovno održavanje zajedničkih delova zgrada, sa kojima Moj Grad 021 DOO ima potpisan ugovor o održavanju.
Usluge tekućeg(stalnog) , izlasci, redovne službe i administrativne usluge pokrivene su a stalnim troškovima održavanja (preko stavke 3) na priznanici objedinjene naplate “JKP Informatika “ Novi Sad.

A) Održavanje instalacija vodovoda i kanalizacije

Tekuće održavanje vodovoda i kanalizacije podrazumeva pregled, defektažu i održavanje unutrašnje instalacije u tehnički ispravnom stanju bez investicionih radova:

– pregled i provera vodovodnih i kanalizacionih cevi, konstatovanje kvara
zatvaranje vode u zgradi u slučaju otklanjanja havarije
– odgušenje vodovodnih instalacija od kamenca bez zamene istih
– šelnovanje (postavljanje vodovodnih obujmica) oštećenih vodovodnih cevi, do rekonstrukcije ili zamene istih.
– prepakivanje hidrantskih ventila i svih vrsta propusnih ventila na zajedničkim vertikala i horinzontalama u zgradi, u slučaju da su procurili.
– zamena gumice na vodokotliću
– zamena gumice na slavinama
– nabavka i zamena plovka vodokotlića
– odgušenje vertikale i horinzontale kanalizacione instalacije u zgradi (mašinsko), do priključnog šahta, jednom godišnje

B) Održavanje instalacija centralnog i gasnog grejanja

Tekuće održavanje instalacije centralnog grejanja obuhvata pregled, defektažu i održavanje glavne instalacije grejanja u tehnički ispravnom stanju, bez investicionih radova:

– pregled, provera instalacija i konstatovanje kvara
– zatvaranje dela sistema grejanja, u slučaju kvara i ponovo puštanje u rad, sa odzračivanjem
– prepakivanje postojećih radijatorskih ventila u stanu, bez zamene istih
– odzračivanje sistema na centralnim odzračnim slavinama i na radijatorskim odzrakama
Održavanje gasnih kotlarnica

Tekuće održavanje gasnih koltarnica (servisiranje) se vrši na osnovu tehničkog uputstva proizvođača, obavlja se jednom mesečno i obuhvata:
– konstatovanje kvara, provera pravilnosti rada gasnog kotla i prateće opreme
– regulaciju rada kotlarnice prema mogućnostima montirane opreme za automatizaciju rada
– proveru sigurnosne opreme
– vođenje servisne dokumentacije

C) Održavanje liftova

Tekuće održavanje liftova (servisiranje) obavlja se jednom mesečno i obuhvata pregled postrojenja lifta i kontrolu njegovog rada, prema tehničkom upustvu proizvođača, kao i sledeće:
– konstatovanje kvara
– proveru pravilnosti rada svih sigurnosnih uređaja, a naročito rada sigurnosnog uređaja kočnice pogosnke mašine, hvatačkog uređaja, graničnika brzine, krajnjih sklopki, odbojnika, vrata voznog okna i zabrave vrata voznog okna.
– proveru vuče koja se ostvaruje preko trenja i užetnjača, podmazivanje delova
– proveru izolacije svih strujnih kola i njihovih veza sa uzemljenjem
– proveru ispravnosti rada lifta pri vožnji od stanice do stanice duž voznog okna u oba smera i pri stajanju
– proveru ispravnosti pogonskih i upravljačkih uređaja lifta
– izlazak po pozivu, zbog zastoja lifta i otklanjanje kvara, bez učešća materijala
– zamena signalnih sijalica i standardnih sijalica u kabini lifta, voznom oknu i mašinskoj kućici
– zamenu prekidača za svetlo i uložaka osigurača u mašinskoj kućici
– zamenu razbijenog stakla na vratima kabine lifta

NAPOMENA: Na osnovu zakona o tehničkim propisima za liftove, pozivamo tehničku kontrolu jednom godišnje, a na tere skupštine stanara.
D) Održavanje hidrouređaja

Tekuće održavanje hidrouređaja (servisiranje) vrši se na osnovu tehničkog uputsva proizvođača, obavlja se jednom mesečno i obuhvata:
– konstatovanje kvara
– proveru pravilnosti rada sa podešavanjem armature hidrouređaja (manometar), sigurnosni ventil, pritisna sklopka, ventil za pražnjenje, nepovratni ventil
– proveru pravilnosti rada pumpe sa podešavanjem elektroupravljačkih elemenata
– pregled i proveru signalizacije hidrouređaja
– dopunjavanje vazduha u ekspanzione posude i kazane
– proveru ispravnosti rada hidrouređaja u ciklusu od uključenja do isključenja
– promenu ciklusa rada pumpu prebacivanjem automatike sa radnog na rezervno postrojenje (ukoliko postoji)
– prepakivanje svih ventila na hidrouređajima, ukoliko su procureli a nije potrebna ugradnja novih
– šelnovanje oštećenih vodovodnih instalacija hidrouređaja, do rekonstrukcije odnosno zamena istih
– čišćenje i podmazivanje delova hidrouređaja i čišćenje radne prostorije
E) Održavanje elektroinstalacije, video nadzora i interfona

Tekuće održavanje elektroinstalacija, video nadzora i interfona obavlja se jednom mesečno i obuhvata:
– pregled i kontrolu klasičnih elektroinstalacija i konstatovanje kvara
– pregled agregata za nužno i panično svetlo
– promena prekidača i utikača u stanovima
– promena sijaličnih grla u stanovima
– promena patrona topljivog osigurača
– proveru ispravnosti ventilacionih uređaja za prinudnu ventilaciju
– proveru ispravnosti interfona, video nadzora, kablovskih i antenskih uređaja
– podešavanje stepeničnog automata i vremenskog prekidača za dežurno svetlo
– zamena standardnih E27,40-100W, sijalica jednom mesečno
Dežurna služba – hitne intervencije

Moj Grad 021 DOO u sklopu svojih poslovnih aktivnosti vrši i hitne intervencije:
– oslobađanje lica i stvari iz zaglavljenog lifta
– zatvaranje glavnog ventila instalacije vodovodne mreže u slučaju havarije
– zatvaranje glavnog ventila instalacije grejanja u slučaju havarije (pristup toplotnoj podstanici obezbeđuje predsednik skupštine zgrade, pozivanjem dežurne službe JKP “Novosadska toplana”)
– odgušenje glavne vertikalne i horizontalne kanalizacione instalacije
– izbacivanje slivnih i podzemnih voda iz podrumskih i drugih prostorija u stambenim objektima
– promena patrona topljivog osigurača u slučaju nestanka struje
– intervencije u slučaju požara i poplave za isključenje instalacije i postrojenja
– hitno otklanjanje svih ostalih kvarova i oštećenja na objektima koji mogu dovesti do ugrožavanja bezbednosti ljudi, imovine i okoline

Investiciono održavanje stambenih objekata

Pored navedenih poslova tekućeg održavanja u ponudi Moj Grad 021 DOO su i poslovi investicionog održavanja koji se obavljaju po posebnom radnom nalogu ili ugovoru o izvođenju radova.
Investicioni radovi su poslovi koji iziskuju utrošak materijala, opreme i delova kao i troškove rada, a naplaćuju se preko stavke 11 promerljivi troškovi održavanja i stavke 2 na rate putem priznanice objedinjene naplate JKP “Informatika” ili na drugi način koji se utvrđuje na osnovu ponude a definisan je ugovorom o izvođenju radova.
Investicione radove izvodimo na:
– vodovodnoj i kanalizacionoj instalaciji
– električnim instalacijama
– instalacijama centralnog grejanja i gasnog grejanja
– hidrouređajima
– liftovima

U našoj ponudi su i:
– zidarsko – keramičarske usluge
– hidroizolaterske usluge
– molersko – farbarske usluge
– bravarske usluge
– stolarske usluge
– parketarske usluge
– limarske i dr.