Претрага за:

P R E G L E D
BESPLATNIH RADOVA KOJI SE IZVODE ZA POTREBE SKUPŠTINA ZGRADA I VLASNIKA STANOVA

A) INSTALACIJE VODOVODA (HLADNA I TOPLA POTROŠNA VODA)
Prepakivanje svih vrsta propusnih ventila kod točećih mesta u stanu i na zajedničkim vertikalama i horizontalama u zgradi (izuzimaju se “EK” ventili), bez zamene istih.
Pregled i provera vodovodnih cevi.
Postavljanje šelni sa gumicom na oštećene vodovodne cevi tople i hladne vode, do zamene istih.
Zatvaranje vode u zgradi i stanu prilikom rada na otklanjanju havarije na instalaciji ili rekonstrukciji iste.
Odgušenje vodovodnih instalacija od kamenca bez zamene istih.
Nabavka i zamena plovka vodokotlića
Konstatacija kvara.

B) INSTALACIJE KANALIZACIJE
Mašinsko odgušenje kanalizacione instalacije horinzontale u zgradi do prvog šahta izvan zgrade, jednom godišnje
Odgušenje odvoda u stanu od WC šolje, umivaonika, sudopere, kade i podnog slivnika (bez zamene sifona). Ukoliko su zagušenja učestala u stambenoj jedinici, po odlivnom mestu, predložiti i uz pristanak Skupštine stanara raditi rekonstrukciju odlivnog mesta.
Konstatacija kvara.

V) INSTALACIJE CENTRALNOG GREJANjA
Prepakivanje radijator ventila u stanu (bez zamene istih, samo operacija prepakivanja).
Prepakivanje šiber ventila na vazdušnim vodovima u stanu (bez zamene istih, samo operacija prepakivanja).
Odzračivanje radijatora u stanu na odzračnim slavinama.
Odzračivanje sistema grejanja na odzrakama u zgradi (u ulazima, kod ekspanzionih posuda).
Blindiranje procurelih radijatora na radijator vezama (bez demontaže istih).
Konstatacije kvara.

G) LIFTOVSKO POSTROJENjE
Zamena sijalica u kabinama lifta, voznom oknu i mašinskoj kućici.
Zamena prekidača za svetlo i uložaka osigurača u mašinskoj kućici.
Zamena polupanog stakla na kabinskim vratima lifta.
Zamena signalnih sijalica – pojedinačno.
Zamena rukohvata i šarki na kabinskim vratima.
Ugradnja ogledala u kabini lifta.

D) HIDROPOSTROJENjA; ELEKTROINSTALACIJE; INTERFONI I VIDEO-NADZOR
Prepakivanje, popravka svih ventila na hidrouređajima.
Farbanje hidroforskih kazana zaštitnom bojom (po potrebi).
Zamena neispravnih sijalica, grla, tastera za stepenišno svetlo od ulaza u zgradu do poslednje etaže, svakih mesec dana.
Zamena patrona osigurača na zajedničkoj potrošnji.
Podešavanje – štelovanje stepenišnog automata i tajmera za dežurno svetlo, interfon brave, uljnog automata (bez zamene istih).
Kontrola uklopnog sata i kontakt sa Elektrovojvodinom.
Kontrola poziva sa interfon table.
Pregled i kontrola hidrantskog ormana.
Kontrola video nadzora.
Zamena prekidača i utičnica.
Kačenje lustera.
Konstatacija kvara.

Ć) OSTALI RADOVI
Krečenje ulaznog dela, prizemlje do prvog sprata, za Skupštine stanara koje imaju naplativost iznad 80%, jednom u tri godine.
Krečenje lift kućica, po potrebi.
Krečenje hidroforske prostorije prilikom rekonstrukcije hidrouređaja